Retourneren & Ruilen

Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop je of een door je aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. Je kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping (PDF), maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om je mededeling betreffende je uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Je kunt gebruikmaken van onze gratis retourprocedure indien je de volgende stappen doorloopt:
  • Stuur een mail naar service@houseinstyle.nl om je retour aan te melden;

  • Vermeld in je mail je naam, bestelnummer, artikelen die je wilt retourneren en de reden van je retour;

  • Je ontvangt per email van ons een DPD retourlabel;

  • Zoek het DPD inleverpunt in je buurt, klik hier;

  • Lever het pakket in bij het door jou gekozen DPD inleverpunt.

Retourneren is gratis als je gebruik maakt van DPD. Uiteraard kunt je de producten ook via een andere vervoerder retourneren, dan zijn de kosten wel voor jou. Wil je artikelen ruilen? Dan vragen wij je een nieuwe bestelling te plaatsen op de webshop.

Gevolgen van de herroeping

Als je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan, exclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van je keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van je beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Indien je slechts een deel van je bestelling retour stuurt dan worden de kosten voor levering ook niet teruggestort.

Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zullen voor zulke terugbetalingen geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Je dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop je het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. Je bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. Je bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Producten* die vervaardigd zijn conform de instructies van de consument (maatwerk) zijn uitgesloten van het herroepingsrecht.

* Dit zijn producten, zoals dekbedovertrekken en kussenslopen die conform de instructies van de consument zijn vermaakt naar de gewenste maat.