Garantie & Klachten

House in Style wil alleen de beste kwaliteit producten verkopen. Mocht er onverhoopt tóch iets mis zijn met je product, dan willen wij dit altijd zo snel mogelijk verhelpen. Dat garanderen wij!

Neem in dit geval altijd contact op met de klantenservice van House in Style via de email (service@houseinstyle.nl) of via de contact pagina.

Wat houdt garantie in?
Voor alle artikelen die je bij ons koopt, geldt de wettelijke garantie. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten.

De garantie geldt voor producten die beschadigd bij jou aankomen en voor producten die na enige tijd defecten vertonen - mits bij normaal gebruik. Op alle producten geldt een fabrieksgarantietermijn van 1 jaar op fouten en gebreken. De aangeboden garanties doen geen afbreuk aan de wettelijke rechten omtrent garantie en conformiteit waar je als consument zich op kan beroepen. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene moet doen wat je er in alle redelijkheid van mag verwachten.

Indien je aanspraak maakt op de garantie zal House in Style u tegemoet komen, door vervanging, ruilen voor een ander product, reparatie of terugbetaling. (Vaak na voorafgaande controle van het product).

Wanneer kan er geen aanspraak gemaakt worden op de garantie?
Er geldt geen garantie:
  • bij beschadiging door opzet 
  • door nalatigheid 
  • bij onoordeelkundig gebruik 
  • bij nalatig onderhoud
  • bij normale slijtage 
  • bij beschadiging door het niet, of niet juist, in acht nemen van de gebruiksaanwijzing

Heb je vragen over de garantie?
Indien je vragen hebt over de garantie, dan kun je contact opnemen met de klantenservice van House in Style (service@houseinstyle.nl) of via de contact pagina.

Klachten

Wij lossen de klacht graag op. Neem contact op met onze klantenservice.

Je kunt de klachtenprocedure hier downloaden.